Nasz Zespół
dr Kamil Graboń

Dr Kamil Graboń ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy, a następnie Wydział Medyczny Collegium Medicum UMK w Toruniu w 2008 roku. Po odbyciu stażu w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Rydygiera w Toruniu podjął pracę w Oddziale Ortopedyczno-Urazowym dla Dorosłych i Dzieci Szpitala Dziecięcego w Toruniu. Od 2011 roku dr Graboń przyjmuje w przyszpitalnej Poradni Ortopedycznej oraz Poradni Preluksacyjnej i Wad Postawy u Dzieci. W 2012 roku dr Graboń rozpoczął współpracę naukową z Kliniką Ortopedii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2016 roku uzyskał tytuł Specjalisty Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu. Specjalizował się w latach 2010-2016 pod kierunkiem dr n. med. Łukasza Paczesnego.

Od początku pracy konsekwentnie rozwija swoje zainteresowania w zakresie małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej stawów, szkoli się w najlepszych ośrodkach artroskopowych w kraju. Od początku swojej pracy zawodowej rozwija się pod kierunkiem swojego kierownika specjalizacji - dr Łukasza Paczesnego. Współuczestniczył w pierwszych w naszym regionie artroskopiach biodra oraz zabiegach endoskopowego leczenia biodra trzaskającego. Był prekursorem wśród toruńskich ortopedów nieinwazyjnej synowektomii radioizotopowej stawów kolanowych. Na codzień zajmuje się piłkarzami, siatkarzami oraz koszykarzami z lokalnych klubów sportowych.

Dr Graboń bierze udział w wieloośrodkowym badaniu klinicznym "Jewel ACL vs ST" nad więzadłem krzyżowym przednim (WKP). Jest to prospektywne, randomizowane badanie, porównujące dwa rodzaje przeszczepów powszechnie używanych do rekonstrukcji WKP (Jewel ACL- materiał syntetyczny oraz ST- własne ścięgno m.półścięgnistego pacjenta). Planowany dwuletni okres obserwacji pacjentów po rekonstrukcji WKP ma przynieść odpowiedź na nurtujące ortopedów pytanie: jaki rodzaj przeszczepu optymalnie odtwarza biomechanikę ?

Doktor Graboń jest w trakcie prowadzenia pracy doktorskiej pod tytułem: „ Ocena wpływu artroskopowej naprawy uszkodzenia rogu tylnego łąkotki przyśrodkowej na funkcję stawu kolanowego”. W pracy tej ocenia efekt nowatorskiej metody szycia uszkodzeń łąkotkowych szwami wchłanialnymi techniką all-inside. Przewagą tej metody jest stosowanie tylko i wyłącznie szwów wchłanialnych, które nie drażnią stawu. W porównaniu z automatycznymi niewchłanialnymi „zszywkami” używanymi wcześniej i nadal obecnie do szycia tych wewnętrznych struktur stawu kolanowego.

Kursy doskonalące i sympozja naukowe:

2011r. „Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu” organizowana przez Roztoczańską Szkołę Ultrasonografii w Zamościu,

2012r. „5th International Hip Arthroscopy Meeting” kurs pod patronatem AGA i ISAKOS w Monachium,

2013r. „Medycyna regeneracyjna w chirurgii stawu skokowego i kolanowego” sympozjum organizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Stopy i Stawu S-G w Bielsko-Białej,

2014r. „Advanced Surgeon Training Knee and Shoulder arthroscopy” kurs organizowany w S&N Surgical Skills Centre York, UK,

2015r. „8th International Poznań Course in Upper Extremity Surgery” kurs pod patronatem Hand Surgery Section of Polish Society of Orthopedics and Traumatology,

2015r. „Total Knee Arthroplasty” 8th International Scientific Symposium pod patronatem EFORT I ESSKA w Krakowie,

2016r. „Arthrex Shoulder Workshop” at the ArthroLab in Munich, kurs doskonalący umiejętności w zakresie artroskopii rekonstrukcyjnej kolana i barku,

2016r. „Rekonstrukcja taśmowa więzadła krzyżowego przedniego” kurs realizowany podczas Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego w Lublinie,

2017r. „19th EFAS Instructional Course” kurs doskonalący w chirurgii stopy i stawu s-g w Budapeszcie.

 

Dr Kamil Graboń przyjmuje pacjentów również w Clinic Derm w Bydgoszczy.