Kolagenowy implant łąkotki

Zabieg implantacji kolagenowej łąkotki (CMI- collagen meniscus implant). Tego typu implant ulega stopniowemu przerośnięciu tkanką pacjenta. Zabiegi takie stosuje się w przypadku dolegliwości bólowych po przebytym usunięciu łąkotki bądź u młodych chorych z masywnym zniszczeniem łąkotki nie kwalifikującym się do szycia. Operuje dr Łukasz Paczesny.