Suunto - kontroluj swój wysiłek !

Suunto to innowacyjny system monitorowania ćwiczeń. Każdy z uczestników zajęć otrzymuje własny zestaw elektrod monitorujących tętno zintegrowany z nadajnikiem. Wszystkie nadajniki emitują informacje zbierane przez odbiornik. Dane są przetwarzane przez komputer i prezentowane w formie graficznej na projektorze. Dzięki temu, w każdym momencie zajęć ćwiczący widzą efekty swojej pracy. Dodatkowo po zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymują raport z przebiegiem ich ćwiczeń na adres e-mail.

nadajnik Sunnto

 

Jeśli chcesz, możesz u nas zamówić indywidualny nadajnik w postaci pasa lub zegarka na rękę. Firma Suunto oferuje pełną gamę nadajników, od najprostszych, ekonomicznych po zaawansowane, z funkcjami monitorowania i planowania indywidualnego.