Osteoporoza

Osteoporoza jest chorobą cywilizacyjną. Dotyczy coraz większego kręgu osób. Nowoczesne postepowanie opartę jest o rzetelną diagnostykę z wykorzystaniem densytometrii oraz badań laboratoryjnych. Podstawą leczenia jest ruch i zapobieganie odwapnianiu kości dzieki odpowiedniej diecie. W przypadku obniżonej masy kostnej może być konieczne leczenie farmakologiczne.